Bestående inkomstbortfall efter jobbförlust

Gifta män som förlorade jobbet 1987 i samband med arbetsplatsnedläggningar hade långt senare betydligt lägre inkomst än vad de annars skulle haft. Varken de kvinnor som de var gifta med eller socialförsäkringssystemet lyckades i någon större utsträckning täcka inkomstbortfallet, visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 02 juni 2010

Författare: Marcus Eliason, Och

Möjligheter att kompensera inkomstbortfallet

Tidigare forskning har visat att förlusten av ett jobb ger lägre framtida arbetsinkomster. Inkomstbortfallet kan eventuellt kompenseras av det offentliga trygghetssystemet eller av att den andra partnern i en parrelation börjar arbeta mer.

Både lägre arbetsinkomst och familjeinkomst

Arbetsinkomsten var 9 000–14 000 kronor lägre 12 år efter att männen förlorade jobbet. Arbetslöshetsersättningen ersatte en stor del av den förlorade inkomsten på kort sikt. På längre sikt (3–12 år) var däremot det årliga inkomstbortfallet 9 600 kronor även om man inkluderar kvinnans inkomst samt bådas sjukpenning, förtidspension och socialbidrag.

Effekter av jobbförluster till följd av nedläggningar

Rapportförfattaren studerar jobbförluster i samband med arbetsplatsnedläggningar, eftersom dessa till viss del kan betraktas som slumpmässiga. I och med att samtliga anställda skiljs från sina arbeten sker inget urval av vilka anställda som sägs upp. Detta bör minska risken att de skattade effekterna beror på skillnader mellan studie- och kontrollgruppen som inte kan observeras. Rapporten använder registeruppgifter från SCB för drygt 31 000 gifta par i åldern 25–51 år där mannen var anställd 1986. I 1 122 fall så förlorade mannen jobbet under 1987.

Rapporten är en svensk sammanfattning av Eliason, M. (2009) ”Income after job loss: the role of the family and the welfare state” som är publicerad i Applied Economics. 

Kontakt

För mer information kontakta Marcus Eliason via e-post marcus.eliason@ifau.uu.se