Föräldraförsäkringen en delförklaring till nyanlända kvinnors låga arbetskraftsdeltagande

Att nyanlända familjer får full föräldraförsäkring för medföljande barn upp till åtta år innebär att nyanlända kvinnors arbetskraftsdeltagande och sysselsättning är lägre än det annars skulle ha varit, det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 12 februari 2013

Författare: Ulrika Vikman, Och

Effekt på mammornas arbetskraftsdeltagande

Nyanlända familjer med barn under åtta år får tillgång till hela föräldra­ledigheten, 480 dagar per barn. Rapportförfattaren är intresserad av hur det påverkar föräldrarnas arbetskraftsdeltagande. Hon finner att mammorna påverkas under de första åren. Av mammorna med barn i åldern 2–6 stannade sju procentenheter fler utanför arbetskraften två år efter att familjen fått uppehållstillstånd, jämfört med dem som kom till Sverige med äldre barn (7–10 år) efter att hänsyn också tagits till barnens ålder. Det motsvarar ungefär 100 kvinnor bland dem som kommer till Sverige varje år. Sju år efter uppehållstillståndet fanns dock ingen effekt kvar. Papporna påverkades inte alls.

 – Föräldraförsäkringen tycks vara en delförklaring till kvinnornas låga arbetskraftsdeltagande under de första åren i Sverige, men kan inte förklara nyanlända kvinnors låga deltagande i allmänhet. Även nyanlända kvinnor som inte har tillgång till försäkringen har ett lågt arbetskraftsdeltagande, säger Ulrika Vikman som är rapportförfattare.

Även mammornas sysselsättning påverkas

Föräldraförsäkringen påverkar också mammornas sysselsättning, d.v.s. om de arbetar. De mammor som haft tillgång till föräldraförsäkring har tre procent­enheter lägre sysselsättning 2–6 år efter uppehållstillståndet, jämfört med mammor som inte haft föräldraförsäkring.  

 – Även mammor som annars skulle ha arbetat påverkas av tillgången till försäkringen, inte bara de som annars hade varit arbetslösa, förtydligar Ulrika.

Metod

I rapporten jämförs arbetskraftsdeltagande och sysselsättning bland nyanlända föräldrar med små barn (2–6 år) respektive äldre barn (7–10 år). Föräldrarna fick uppehållstillstånd i Sverige mellan 2000 och 2005, 8 604 mammor och 8 029 pappor studeras. Eftersom även barnens ålder kan påverka arbetskrafts­deltagandet inkluderas även familjer som invandrat till Sverige tidigare och fött samtliga barn här för att kontrollera för barnålder. Ungefär 50 procent av de nyanlända mammorna deltog i arbetskraften två år efter uppehållstillståndet.

Kontakt

Vill du veta mer når du Ulrika på telefon 018-471 70 85 eller e-post ulrika.vikman@ifau.uu.se.