Mer vab och lägre lön

Föräldrar som tar ut mycket tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) har lägre lön än andra. Störst löneskillnader finns bland pappor, visar en rapport från IFAU skriven av sociologen Katarina Boye vid Stockholms universitet.

Publicerades: 22 september 2015

Författare: Katarina Boye, Och

Sämre löneutveckling, särskilt för pappor

Föräldrar har en sämre löneutveckling under småbarnsåren ju mer vab de tagit ut. Det gäller både mammor och pappor, men sambandet är starkare bland papporna. Pappor som tog ut mycket vab hade till exempel fem år efter första barnets födelse 2 procent lägre lön än dem med ett uttag motsvarande medianen. Pappor som tog ut få dagar hade en högre lön. För kvinnor som tog ut mycket eller lite vab var löneskillnaderna små, cirka 0,5 procent efter fem år. Löneskillnaderna mellan grupperna ökar något ju äldre barnet blir.

Är män som tar ut vab mindre intresserade av jobbet? 

– Att männen som vabbar förlorar mer kan tyckas förvånande, särskilt som papporna är hemma med barnen mycket mindre än mammorna, säger Katarina Boye. Men en anledning till att sambandet mellan vab och lägre lön är starkare bland pappor kan vara att arbetsgivare har andra förväntningar på dem än på mammorna.

– Då de flesta mammor är hemma från jobbet ganska mycket för att ta hand om barn så förväntar sig arbetsgivare detta beteende från alla mammor. En pappa som vabbar mycket beter sig däremot inte som förväntat. Hans arbetsgivare kan då tolka hans beteende som ett tecken på lågt intresse för arbetet – oavsett hur intresserad just den här pappan faktiskt är av sitt jobb, fortsätter Katarina Boye.

Bakgrund

Rapportförfattaren studerar uttaget av vab och lön bland ca 23 000 kvinnor och män som fick sitt första barn 1994. Dessa följs till och med 2007 dvs. under 13 år efter första barnets födelse. Studien mäter lönen vid en viss tidpunkt med kontroll för lönen året innan barnet föddes. Syftet med rapporten är att undersöka om mammors och pappors lön hänger samman med tidigare vab-uttag.

Kontakt

Katarina Boye nås på katarina.boye@sofi.su.se eller 08-674 79 97.