Sommarjobb under gymnasiet viktig väg in på arbetsmarknaden

Ungdomar hittar ofta sina första arbeten efter gymnasiet genom de kontakter de skapat på sommarjobb eller extrajobb under studietiden. Det visar en ny IFAU-rapport som studerar samtliga elever som slutat ett yrkesprogram på gymnasiet år 2006.

Publicerades: 21 oktober 2013

Författare: Lena Hensvik, Och Oskar Nordström Skans, Och

Gymnasiestudenter på yrkesprogram har 35 procentenheter högre sannolikhet att få sitt första mer varaktiga jobb efter studenten på de arbetsplatser där de jobbat under studietiden, jämfört med elever från samma yrkesprogram och skola. De har dessutom 4 procentenheter högre sannolikhet att hamna på en arbetsplats där en kollega från ett tidigare extrajobb arbetar, även om de själva saknar egen erfarenhet därifrån. En högre syssel­sättningsgrad bland kollegorna från sommarjobben leder också till en snabbare etablering på arbetsmarknaden.

– Vi blev inte förvånade av att den här typen av nätverk leder till jobb, säger Lena Hensvik som är en av författarna, men storleken är ganska slående. Och det är intressant att det inte bara är kontakten med en specifik arbetsgivare som är viktig, utan att även de tidigare jobbarkompisarna kan hjälpa ungdomarna att ”få in en fot” på andra företag.

En möjlig förklaring till att arbetsgivarna väljer att anställa genom kontakter är att det kan minska osäkerheten kring unga arbetstagares förmågor.

Kontakter inom samma yrke spelar större roll

Kontakter som är specialiserade inom samma område som den nyutexami­nerade yrkesstudenten är extra betydelsefulla. Effekten är tre gånger så stor om kontakten har en utbildning inom samma område.

– Att kontakter inom samma yrke förstärker effekten är en viktig insikt, fortsätter Lena Hensvik. Vi lär oss mer om hur tillfälliga anställningar fungerar som en språngbräda mot mer varaktig sysselsättning.

Så gjordes rapporten

Rapporten baseras på en registeranalys av 39 000 gymnasielever som tog examen från ett yrkesprogram 2006, samt de arbetsplatser där ungdomar hittat sitt första mer varaktiga jobb efter examen. Sannolikheten att börja arbeta på en viss arbetsplats jämförs med sannolikheten att någon av klasskamraterna börjar arbeta där.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta Lena Hensvik, telefon: 018-471 60 54, e-post: lena.hensvik@ifau.uu.se.