Rätt personer har subventionerade anställningar

De som har ett nystartsjobb eller andra typer av subventionerade anställningar har en svag ställning på arbetsmarknaden och en stor risk för långtidsarbetslöshet, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 04 oktober 2019

Författare: Mattias Engdahl, Och Anders Forslund, Och

Under 2007–2013 ökade antalet subventionerade anställningar gradvis. Totalt inleddes 251 000 perioder med nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd och instegsjobb. De som tog del av subventionerna hade en hög risk för långtidsarbetslöshet.

–Ökningen återspeglar både att andelen långtidsinskrivna ökade och att en större andel av dem fick subventionerade jobb, säger Anders Forslund som är en av två rapportförfattare.

–Stöden fyller en viktig funktion genom att de ”sorterar om i jobbkön”. De som i vanliga fall skulle hamna sist kommer först. De som har lättare att få jobb har större möjlighet att hitta ett annat arbete. Eftersom subventioner samtidigt kan tränga undan anställningar utan subventioner är det lugnande att vi ser att det just är de som har en svagare anknytning till arbetsmarknaden som får dem, avslutar Anders Forslund.

Nystartsjobben vanligast

Nästan åtta av tio subventionerade anställningar var nystartsjobb. De allra flesta kvalificerade sig genom arbetslöshet, få började ett nystartsjobb efter en längre period av sjukfrånvaro. Nystartsjobbarna lämnade oftare Arbetsförmedlingen för att börja arbeta, medan de som hade anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd och instegsjobb oftare var arbetslösa eller i en ny subvention tre månader efter det subventionerade arbetets slut.

–Vi vet dock inte utifrån just den här studien vilken effekt de studerade stöden hade, då vi inte jämför deltagarna med en kontrollgrupp som inte fick ta del av subventionerna, avslutar Andes Forslund.

Data

Rapportförfattarna studerar personer 20–65 år som var inskrivna på Arbetsförmedlingen minst ett år 2007–2013 med hjälp av data från Arbetsförmedlingen och SCB.

Kontakt

IFAU-rapporten 2019:24 ”Vilka tar del av nystartsjobb och andra subventionerade anställningar?” är skriven av Mattias Engdahl och Anders Forslund, båda IFAU. För mer information kontakta Anders Forslund på 018-471 70 76 alternativt anders.forslund@ifau.uu.se