Vilka tar del av nystartsjobb och andra subventionerade anställningar?

Författare: Mattias Engdahl, Och Anders Forslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:24

I den här rapporten beskriver vi hur långt ifrån arbetsmarknaden individer som anställts med olika typer av subventioner befinner sig, i förhållande till andra arbetssökande och till varandra. Om de som anställs med subventioner i genomsnitt har svårare att hitta jobb utan subventioner kan den ”omsortering av jobbkön” som subventionerna innebär vara rationell eftersom subventionerade anställningar har påvisats påskynda deltagarnas övergång från arbetslöshet till osubventionerade jobb. Men det finns också forskningsbelägg för att nettosysselsättningstillskottet av en subventionerad anställning är begränsat eftersom subventionerade anställningar ersätter anställningar utan subventioner. Det är därför viktigt att bättre förstå vilka grupper av arbetssökande som tar del av subventionerade anställningar. Våra resultat visar att deltagarnas egenskaper stämmer väl överens med målgruppen – de som tar del av subventionerna är i hög utsträckning individer med en svag ställning på arbetsmarknaden med en hög risk att hamna i långtidsarbetslöshet.