Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Arbetsmarknadspolitik

Våra fyra uppdrag beslutas av regeringen och finns i vår instruktion. De fyra uppdragen innebär att vi ska studera och sprida information om effekter av arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringspolitik samt arbetsmarknadens funktionssätt.

Inom området arbetsmarknadspolitik följer vi upp och utvärderar nya och gamla arbetsmarknadspolitiska program. Vi studerar också effekter av arbetslöshetsförsäkringens utformning. Hur program påverkar deltagarnas inkomst och sysselsättning är viktigt. Analyserna görs för olika grupper (t.ex. kvinnor och män, inrikes- och utrikes födda samt hög- och lågutbildade). IFAU sammanställer också forskningsöversikter om arbetsmarknadspolitikens effekter.

Nedan finner du en del av våra forskningsprojekt som berör arbetsmarknadspolitik. Vill du veta mer om våra pågående forskningsprojekt får du gärna kontakta oss.


Publicerad av:

Margareta Wicklander