Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Utbildningspolitik

Våra fyra uppdrag beslutas av regeringen och finns i vår instruktion. De fyra uppdragen innebär att vi ska studera och sprida information om effekter av arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringspolitik samt arbetsmarknadens funktionssätt.

Inom området utbildningspolitik utvärderar vi ungdoms- och vuxenutbildning. Vi studerar också hur olika åtgärder påverkar individers studieresultat och framtida arbetsmarknadsutfall. I analyserna studeras särskilt effekterna för män och kvinnor, olika åldersgrupper och personer med olika social bakgrund.

Nedan finner du en del av våra forskningsprojekt som berör utbildningspolitik. Vill du veta mer om våra forskningsprojekt får du gärna kontakta oss.


Publicerad av:

Margareta Wicklander