Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Föräldraledighetens effekter på barnens skolresultat

Sammanfattning av Rapport 2009:12

En stor internationell litteratur betonar betydelsen av tidiga uppväxt­för­hållanden för framtida skolresultat. Den här rapporten bidrar till den diskus­sionen genom att analysera hur en ökning av antalet dagar i den svenska föräldra­försäkringen påverkar barnens resultat i årskurs 9. Analysen baseras på den förlängning från 360 till 450 dagars betald ledighet som genomfördes i slutet av 1980 talet. På grund av reformens konstruktion fick föräldrar till barn som föddes 1988 rätt till olika lång föräldraledighet beroende på i vilken månad barnet föddes. Vi visar att längden på ledigheten inte påverkade barnens genom­snittliga resultat vid nationella prov eller betyg i årskurs 9, ett resultat som stämmer väl med ett antal nyare utländska studier. Vi finner dock positiva och statistiskt signifikanta effekter på skolresultaten hos barnen till de mest högutbildade mödrarna. Resultaten kan tolkas som att den kommunala barn­omsorgen, som är det huvudsakliga alternativet till föräldraledighet, har en ut­jämnande effekt.


Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2010-06-01