Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Den svenska arbetsmarknaden och dess utmaningar

Sammanfattning av Rapport 2017:5

Rapporten ger en beskrivning av läget på den svenska arbetsmarknaden, dess särdrag och de huvudsakliga förändringar som har skett under det senaste decenniet. För de flesta fungerar den svenska arbetsmarknaden bra. Över tiden har dock tudelningen ökat mellan det stora flertalet och de grupper som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Grupper som unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade har i dags­läget mycket svårt att få ett arbete. Rapporten diskuterar mer i detalj situationen för dessa tre särskilt utsatta grupper, samt vilka verktyg som finns för att under­lätta deras arbetsmarknadssituation.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-06-02