Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Informella kontaktnäts betydelse för arbetssökande och företag på den svenska arbetsmarknaden

Sammanfattning av Rapport 2017:11

Rapporten studerar betydelsen av informella kontaktnät för både arbetssökande och rekryterande företag. Vi visar att informella kontakter (det vill säga familjemedlemmar, tidigare arbets- och klasskamrater, samt grannar) är viktiga för var nyligen uppsagda personer hittar en ny anställning. Familje­medlemmar och tidigare arbetskamrater har störst betydelse, medan tidigare klasskamrater och grannar (med barn i samma ålder) framstår som mindre användbara vid jobbsökande. Från företagens sida innebär uppsäg­ningar inom dess anställdas kontaktnät bättre möjligheter att nyanställa, vilket också leder till fler nyanställningar och en ökad tillväxt med bibehållen produktivitet.

Läs den engelska forskningsrapportenThe causal impact of social connections on firms' outcomes

Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-06-26