Vem drabbas av arbetsplatsnedläggningar?

Författare: Susan Athey, Och Oskar Nordström Skans, Och Lisa Krystyna Simon, Och Johan Vikström, Och Yaroslav Yakymovych, Och

Dnr: 233/2019

Tidigare forskning har visat att personer som blir uppsagda i samband med arbetsplatsnedläggningar ofta drabbas av långvariga negativa ekonomiska konsekvenser. En del personer klara dock sig relativt bra efter ned nedläggning medan andra drabbas mycket hårdare. I detta projekt används analysmetoder inom ”machine learning” för att analysera vilka grupper som drabbas hårdare och vilka som klarar sig bättre. Vi undersöker hur faktorer som omställningsförmåga, individegenskaper som utbildning, ålder och erfarenhet, lokala arbetsmarknadsförhållanden och branschutveckling påverkar motståndskraften vid en nedläggning. Särskild vikt läggs på att analysera hur egenskaper hos de uppsagda samvarierar med situationen på arbetsmarknaden.