Överutnyttjande i tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Författare: Per Engström, Och Patrik Hesselius, Och Malin Persson, Och

Sammanfattning av Rapport 2006:9

Denna rapport undersöker överutnyttjandet inom TFP-förmånen ”vård av sjukt barn” (TFP/VAB). Studien baseras på ett omfattande randomiserat experiment, sjösatt under våren 2006. Metoden som ligger till grund för studien är relativt ny och betydligt mer ambitiös än metoden som använts i liknande studier tidigare. En fördel med detta mer ambitiösa förfarande är att en större del av det dolda överutnyttjandet kan fångas. Resultatet tyder på att 22,5 procent av alla utbetalda VAB-kronor härrör från överutnyttjande. Det finns signifikanta skillnader mellan könen: för kvinnor skattas överutnyttjandet till 19 procent och för män till 28 procent.