Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner

Författare: Anders Forslund, Och Lena Hensvik, Och Oskar Nordström Skans, Och Alexander Westerberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2012:19

Rapporten studerar hur lönebildningen för ung oprövad arbetskraft går till. Fokus ligger på att beskriva lönebildningen inom de avtalsområden som berör arbetare. Beskrivningen visar att inslaget av kollektiv lönesättning är betydande inom de flesta studerade avtalsområden. Den kollektiva lönesättningen tar sig dock mycket olika uttryck. Riksavtalens lägsta avtalslönenivåer är framförallt styrande på områden där de faktiska begynnelselönerna är som lägst. På andra områden bestäms de faktiska begynnelselönerna i större utsträckning av nationella lönenormer som ligger över de lägsta riksavtalade avtalslönenivåerna, eller av arbetsplatsspecifika lönenormer.