Karriärutveckling för högutbildade kvinnor och män i Sverige

Författare: James Albrecht, Och Mary Ann Bronson, Och Peter Skogman Thoursie, Och Susan Vroman, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:8

I den här rapporten följer vi karriärutvecklingen för personer som tagit examen i ekonomi eller juridik. Vi finner att kvinnor och män har ungefär lika lön vid 25 års ålder, men vid 45 års ålder är männens genomsnittliga månadslön cirka 25 procent högre. Det första barnets födelse förklarar ungefär hälften av könslönegapet vid 45 års ålder. Tidigare i karriären förklarar familjebildning mindre. Vi finner vidare att män arbetar i företag med färre anställda, i företag där högutbildade tjänar mer och där de anställda arbetar heltid i större utsträckning. Dessa skillnader visar sig dock ha begränsad betydelse för könslönegapet. Individernas observerade egenskaper tycks spela större roll för könslönegapet. Män får mer betalt för sina egenskaper än vad kvinnor får. Högutbildade män och kvinnor byter företag i ungefär samma omfattning, men männen har en bättre löneutveckling oavsett om de stannar eller byter företag.