Kvinnors hälsa, sjukfrånvaro och inkomster efter barnafödande

Författare: Emma Fransson, Och Erik Grönqvist, Och Stavros Iliadis, Och Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:17

Det är väl dokumenterat att kvinnors arbetsmarknadsutfall i termer av lön, inkomst och sjukfrånvaro försämras i samband med barnafödande. De underliggande mekanismerna är dock mindre studerade. I denna rapport diskuterar vi hälsa som en förklarande faktor till kvinnors sämre arbetsmarknadsutfall efter barn och om det finns belägg inom den psykologiska och medicinska litteraturen för att kvinnors hälsa försämras i och med barnafödande. Sammanställningen visar att barnafödande, för de flesta kvinnor, inte tycks försämra hälsan och att det är ovanligt att barnafödande leder till nya långsiktiga besvär. Däremot kan underliggande hälsoproblem, som är vanligare bland socioekonomiskt svagare kvinnor, förstärkas i och med barnafödande. Kvinnors hälsa kan därför vara en förbisedd faktor i diskussionen om orsakerna till kvinnors sämre arbetsmark-nadsutfall.