Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Nätverk, normer och miljöer i skolan och på arbetsmarknaden

Det sociala samspelet påverkar våra beslut och möjligheter, både i skolan och på arbetsmarknaden. Intervjubaserade studier visar att sociala kontakter fungerar som en viktig informationskälla för arbetsgivare och arbetssökande och att informella rekryteringskanaler är viktiga i anställningsprocessen. Beteenden bland studiekamrater, grannar, familj och kollegor kan också skapa sociala normer som påverkar det egna beteendet i olika avseenden. För att förstå i vilken mån sociala miljöer påverkar våra beteenden och möjligheter i skola och arbetsliv berör forskningen som bedrivs framförallt:

  • hur sociala kontakter påverkar individers möjligheter att hitta och få jobb
  • hur skillnader i tillgången på, och användandet av, sociala nätverk ger upphov till sysselsättnings- och löneskillnader på arbetsmarknaden
  • hur utbildningsval och skolprestationer påverkas av skolkamraters beteenden
  • hur beteenden och normer i den sociala omgivningen (t.ex. bland familj, kollegor och grannar) påverkar individers produktivitet, sjukskrivningsbeteenden och fertilitetsbeslut.
Läs mer

Publicerad av:

Luis Rizo

Senast uppdaterad:

2020-02-04