Låg sjukfrånvaro viktigt när arbetsgivarna anställer nyckelpersoner

Arbetsgivare tar hänsyn till arbetssökandes tidigare sjukfrånvaro när de tillsätter positioner med arbetsuppgifter som få anställda på arbetsplatsen behärskar. Det visar en ny rapport från IFAU av Lena Hensvik och Olof Rosenqvist.

Publicerades: 07 december 2015
Författare: Lena Hensvik, Och Olof Rosenqvist, Och

Personer som har en unik kompetens på sin arbetsplats kan anses ha en nyckelposition eftersom deras frånvaro kan skapa problem i produktionsprocessen. Rapportförfattarna studerar tillsättningen av just sådana nyckelpositioner hos privata svenska arbetsgivare. De finner att arbetsgivarna i högre utsträckning anställer sökande med lägre sjukfrånvarorisk till dessa positioner medan de med hög risk för sjukfrånvaro i större utsträckning sorteras bort.

Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan nyckelpersoner och övriga anställda. Bland redan anställda nyckelpersoner är sjukfrånvaron betydligt lägre än bland dem som har flera kollegor som arbetar med samma sak. Sjukfrånvaron bland nyanställda nyckelpersoner tenderar att sänkas ytterligare när de börjar sitt nya arbete.

– Det kan bero på att individen känner en ökad press på närvaro och kanske även på bättre personalvård, säger Olof Rosenqvist.

Värdet av information om de arbetssökande

De nyanställda nyckelpersoner som arbetat inom företaget tidigare, eller har arbetat tillsammans med en redan anställd, har sällan hög sjukfrånvaro.

– Arbetsgivarna får information om en arbetstagares sjukfrånvaro genom dessa kontakter, något som tycks vara extra viktigt vid tillsättningen av personer med nyckelposition, säger Olof Rosenqvist. Brist på information kan leda till fel beslut och sämre matchningar, vilket i sin tur kan skapa problem på arbetsplatsen.

Data och metod

Rapportförfattarna använder data för anställda inom privat sektor 1997–2007 samt uppgifter om sjukfrånvaro längre än 14 dagar från Försäkringskassan. Sambandet mellan sjukfrånvaro och att ha en nyckelposition på sin arbetsplats skattas med hjälp av en statistisk modell som tar hänsyn till andra variabler som både kan påverka sjukfrånvaron och hur unik individen är på arbetsplatsen. I modellen jämförs sjukfrånvaron hos personer som är verksamma inom samma yrke men på olika arbetsplatser och som därför kan ha olika antal kollegor med samma yrke.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta Olof på 018–471 60 64 eller olof.rosenqvist@ifau.uu.se.