Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa?

Sammanfattning av Rapport 2014:6

Vi analyserar i vilken utsträckning barns hälsa påverkas av att ha arbetslösa föräldrar. Vi gör detta genom att kombinera information om barns sjukhus­inskrivningar för åren 1992–2007 med registerdata över föräldrarnas arbetslös­het. Vi finner att barn med arbetslösa föräldrar i genomsnitt löper 17 procents större risk att skrivas in på sjukhus än andra barn. Det beror sannolikt i hög grad på att barn i familjer i vilka föräldrarna blir arbetslösa har sämre hälsa av flera skäl. Det är alltså svårt att veta om föräldrarnas arbetslöshet i sig påverkar sannolikheten att barn skrivs in på sjukhus. För barn till föräldrar som under perioder är arbetslösa finner vi dock att sannolikheten att hamna på sjukhus ökar med 1 procent när någon förälder är arbetslös jämfört med när föräldrarna har jobb. Vår slutsats är att arbetslöshet försämrar barns hälsa, mätt som sjukhusinskrivningar, men att effekten är liten.

Läs den engelska forskningsrapportenParental unemployment and child health

Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2014-04-07