Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Arbetskraftsdeltagande, sysselsättning och arbetslöshet

Arbetskraftsdeltagandet, sysselsättningen och arbetslösheten är tre makroekonomiska storheter som kan beskriva arbetsmarknaden. Arbetskraften är de som är sysselsatta (de som vill arbeta och faktiskt har ett jobb) och de som är arbetslösa (de utan jobb som vill arbeta och också söker jobb). Arbetskraftsdeltagandet uttrycks ofta som arbetskraftens andel av befolkningen i arbetsför ålder. Sysselsättning och arbetslöshet uttrycks som antalet sysselsatta respektive arbetslösa i förhållande till arbetskraften.

Ett mål för arbetsmarknadspolitiken är att stimulera arbetskraftsutbudet och att skapa varaktigt högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Därför är effekterna på dessa mått centrala när vi utvärderar arbetsmarknadspolitik, men också vid utvärderingar av utbildnings-, socialförsäkrings-, och familjepolitiken.

Vår forskning rör även frågor som påverkar arbetskraftsdeltagandet, sysselsättningen och arbetslösheten - lagstiftning om anställningsskydd, beskattning, penningpolitik, invandring och folkhälsa.

Läs mer

Publicerad av:

Luis Rizo

Senast uppdaterad:

2018-12-21