Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
IFAU
 • 28 maj

  Resultat på högskoleprovet påverkar utbildningsval

  Ungdomar som får högre resultat på högskoleprovet läser oftare på högskolan och väljer inriktningar som är svårare att komma in på. Barn till högskoleutbildade föräldrar förändrar framförallt var och vad de läser, medan ett högre provresultat ökar chanserna att överhuvudtaget läsa på högskolan för barn till lågutbildade föräldrar. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 19 maj

  Kvinnors dubbla ansvar för arbete och familj påverkar deras hälsa senare i livet

  Kvinnors dubbla ansvar för både arbete och familj förkortar livslängden och ökar den stressrelaterade dödligheten, visar en ny IFAU-rapport.

 • 13 maj

  Skolans ökade resultatskillnader beror på förändrad elevsammansättning

  Skolsegregationen och resultatskillnaderna mellan skolor fortsätter att öka men familjebakgrundens betydelse för svenskfödda elevers resultat är oförändrad. Elever med sämre förutsättningar går på skolor med fler lärare per elev men lärarna är i lägre utsträckning behöriga.

Aktuellt i debatten

Hälsoeffekter av uppsägningarna på 1990-talet. Ökad alkoholrelaterad dödlighet och psykisk ohälsa. 

 

Ungdomsarbetslösheten - ungdomar oftast är arbetslösa en kort tid, men det kan ge bestående effekter.

 

Kvinnor och män på arbetsmarknaden, om glastak och familjebildning.

 

Om äldres arbetskraftsdeltagande - äldre blir allt friskare, möjligheter till ett förlängt arbetsliv

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

 

 

 

 

Seminarier

Alla seminarier

Begränsade öppettider

Vi har för närvarande begränsade öppettider, 9:30-11:30, måndag-fredag.    

IFAU söker junior forskare

Vi söker en junior forskare till ett forskningsprojekt inom familjepolitik och integration. Läs mer här

Nytt i vetenskapliga tidskrifter