Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Diskriminering på arbetsmarknaden av äldre, överviktiga, utrikes födda och andra. 

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Vår forskning under 2017 sammanfattad.

 

Kan vi jobba till 75? Vi sammanfattar vår forskning om äldres arbetskraftsdeltagande.

  

Vad vet vi om kvinnors arbetsmarknad och löner?

  

Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? Andra saker än hälsan tycks spela roll för de stora fluktuationerna. 

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

 

 

 

Ansökan om forskningsbidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag. Ansökningar ska vara IFAU tillhanda senast den 1 oktober 2018.