Karin Edmark

Docent

Profilbild

Karin Edmark disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2007. Sedan dess har hon arbetat som forskare vid IFAU, Insitutet för näringslivsforskning och Stockholms universitet. Till hennes forskningsintressen hör offentlig ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Karin är referee för International Review of Law and Economics, Regional Science and Urban Economics, Scandinavian Journal of Economics

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers