Lena Hensvik

Professor

Profilbild

Lena Hensvik är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, där hon också disputerade 2011. Hon var tidigare forskare vid IFAU.

Lenas huvudsakliga intresse är arbetsmarknadsekonomi, med speciellt fokus på frågor som rör lönestruktur, företagens rekrytering och informella kontakters betydelse på arbetsmarknaden. Lena är också ansvarig för området arbetsmarknadens funktionssätt som handlar om lönebildning, arbetskraftsutbud och arbetskraftsefterfrågan. Forskningen är publicerad i internationella tidskrifter som Journal of Labor Economics och Economic Journal. Läs mer på hennes personliga webbplats

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers

2021

2020

2019

2017

2015

2013

2011

2010

2009