Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
Ingen bild
  • Lena Hensvik

  • Titel:

    Professor
  • Lena Hensvik är professor i nationalekonomi och disputerade vid Uppsala universitet 2011. Sedan dess har hon varit anställd som forskare vid IFAU, med avbrott för läsåret 2010-2011 vid Stanford University. Lenas huvudsakliga intresse är arbetsmarknadsekonomi, med speciellt fokus på frågor som rör lönestruktur, företagens rekrytering och informella kontakters betydelse på arbetsmarknaden. Lena är också ansvarig för området arbetsmarknadens funktionssätt som handlar om lönebildning, arbetskraftsutbud och arbetskraftsefterfrågan. Forskningen är publicerad i internationella tidskrifter som Journal of Labor Economics och Economic Journal. Läs mer på hennes personliga webbplats

Fullständigt CV Projekt och publikationer vid IFAU

Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2020-02-12