Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
Foto - Martin Lundin
 • Martin Lundin

 • Titel:

  Docent
 • Tel:

  018-471 60 59
 • E-post:

  martin.lundin@ifau.uu.se
 • Martin Lundin har varit verksam vid IFAU sedan 1999. Han disputerade i statsvetenskap 2007, och han är fortfarande knuten till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Till intresseområdena hör arbetsmarknads- och välfärdsfrågor, organiseringen av offentlig förvaltning och kommunalpolitik. Hans forskning har publicerats i internationella tidsskrifter såsom Journal of Public Administration Research and Theory, Policy Studies Journal och Journal of Public Economics. Han har även publicerat ett flertal forskningsrapporter, bokkapitel och andra artiklar. 

Fullständigt CV Projekt och publikationer vid IFAU

Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2017-11-15