Per Johansson

Professor

Profilbild

Per Johansson är affilierad till IFAU och var tidigare forskare vid IFAU (1999). Per Johansson är professor i statistik vid Uppsala universitet (2015) och tidigare var han professor i nationalekonomi vid samma universitet (2002). Per Johansson har en filosofie licentiatexamen (1992) vid Handelshögskolan i Stockholm och 1993 disputerade han vid Umeå universitet. Hans forskning behandlar registerbaserad analys av mikrodata generellt (både metodutveckling och applicerade arbeten). De empiriska arbetena behandlar i huvudsak arbetsmarknadsekonomi med fokus på socialförsäkringssystem, programutvärdering och utbildning. Han har även forskat inom det transportekonomiska fältet. Han har publicerat i bland annat Journal of Econometrics, Journal of European Economic Association, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Public Economics, Journal of Human Resources och Transportation Research.

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

2022

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2000

Working papers

2022

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000